LND EMSA

Lietuvos Nacionalinė Dermatokosmetologijos ir Estetinės Mezoterapijos Specialistų Asociacija, (sutrumpintai- LND EMSA), įkurta 2015 metais liepos 2 dieną.

http://www.lndemsa.lt/

Asociacijos tikslai ir uždaviniai:

  1. Vykdyti informacinę, mokomąją ir profesinės kvalifikacijos kėlimo veiklą;
  2. Siekti partnerystės ryšių dermatokosmetologijos ir estetinės mezoterapijos srityje tarp Lietuvos ir užsienio įmonių, organizacijų;
  3. Teikti siūlymus, dalyvauti profesinių standartų ir teisės aktų kūrime, tobulinti dermatokosmetologijos ir estetinės mezoterapijos veiklos reguliavimą ir priežiūrą.
  4. Atstovauti Asociacijos narius tarptautiniuose renginiuose bei organizacijose.
  5. Supažindinti su naujausiais pasiekimais estetinės mezoterapijos ir deramatokosmetologijos srityse.

Džiaugiamės galėdami prisidėti prie reikšmingų pokyčių – estetinės mezoterapijos ir deramatokosmetologijos mokslo srityje. Specialistams labai svarbu bendradarbiauti, pasikeisti savo patirtimi ir naujausiomis žiniomis susijusiomis su kūno estetinių problemų sprendimais. Susipažinti su naujomis mezoterapijos sveikatinimo metodikomis ir technologijomis, vykdomais klinikiniais, moksliniais tyrimais, vykdomais projektais, jų diegimu bei plėtojimo galimybėmis Baltijos šalyse.

Tapkite Lietuvos Nacionalinės Dermatokosmetologijos ir Estetinės Mezoterapijos Specialistų Asociacijos nariu ir turėsite puikią progą tobulintį profesinį meistriškumą, kelti kvalifikaciją, susitikti ir pabendrauti, pratęsti tradicija tapusį bendradarbiavimą sprendžiant aktualias estetines dermatokosmetologijos ir estetinės mezoterapijos problemas. Kartu ieškoti geriausių sprendimų ir naujų partnerystės ryšių.

NARYSTĖ

Asociacijos tikraisiais nariais gali tapti V lygio dermatokosmetologijos ir estetinės mezoterapijos specialistai turintys praktiką šioje srityje, LR Švietimo ir mokslų ministerijos išduotus specialybės pažymėjimus, diplomus.

Asocijuotais nariais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys bei medicinos mokslų ar kitų su dermatokosmetologijos ir estetinės mezoterapijos susijusių sričių studentai.

Garbės nariais gali būti asmenys, pasižymėję profesiniais pasiekimais dermatokosmetologijos ir estetinės mezoterapijos – ir kitose medicinos srityse, ar aktyvia veikla Asociacijai.

LND EMSA narių privilegijos

  •  Žurnalams „Injekcinė kosmetologija“ 50% nuolaida.
  •  Teoriniams mezoterapijos seminarams 50% nuolaida.
  •  Mezoterapijos Master Class mokymams 15% nuolaida.
  •  Vieną kartą į metus LND EMSA nariai nemokamai kviečiami į renginį, kuriame  bus aptariamos estetinės mezoterapijos ir dermatokosmetologijos naujienos ir pasiekimai kartu su lektoriumi.