Bendrosios taisyklės

  1. Bendrosios nuostatos

1.1 Šios pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje kosmetologinesinovacijos.lt taisyklės, toliau vadinamos taisyklėmis, nustato pirkėjo – prekes ar paslaugas įsigyjančio asmens, ir pardavėjo UAB Emblika tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje.

1.2 Pirkėjas, pateikdamas prekių užsakymą, patvirtina, jog su šiomis taisyklėmis susipažino, suprato ir įsipareigoja jų laikytis.

1.3 Pardavėjas pasilieka teisę, be išankstinio įspėjimo papildyti ar pakeisti šias taisykles. Pirkėjo ir pardavėjo santykiams taikomos taisyklės, galiojusios užsakymo pateikimo metu.

  1. Sutarties sudarymas

2.1 Pirkimo-pardavimo sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta nuo patvirtinimo apie užsakymo priėmimą išsiuntimo pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Sudarius pirkimo-pardavimo sutartį, šios taisyklės tampa neatskiriama pirkimo-pardavimo sutarties dalis.

2.2 Visos sutartys, sudaromos su pirkėjais, yra saugomos elektroninėje parduotuvėje kosmetologinesinovacijos.lt

2.3 Pirkėjo užsakyme nurodytas prekių ir paslaugų krepšelis, jų kiekis, kaina ir kitos sąlygos tampa privaloma ir neatskiriama sutarties dalimi nuo patvirtinimo apie užsakymo priėmimą išsiuntimo pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

  1. Prekių kaina

3.1 Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti elektroninėje parduotuvėje parduodamų prekių kainas.

3.2 Kainos elektroninėje parduotuvėje yra nurodomos su PVM.

3.3 Į prekių kainą nėra įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos, jos yra apskaičiuojamos užsakymo metu ir pridedamos prie galutinės užsakymo kainos.

3.4 Prekės kaina, kurią Pirkėjas įsipareigoja sumokėti pardavėjui, yra kaina, nurodoma pirkėjo prekių krepšelyje užsakymo pateikimo metu.

  1. Prekių garantijos

4.1 Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

4.2 Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

4.3 Kiekviena el. parduotuvėje parduodama prekė turi tam tikrą galiojimo laiką, kurio konkretus terminas nurodomas ant prekės pakuotės, dovanų kupono ar pan.

4.4 Jeigu prekės pristatymo pirkėjui metu yra pasibaigęs prekės galiojimo laikas, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis arba sugrąžintų už pasibaigusio galiojimo prekę sumokėtus pinigus.

  1. Atsakomybė

5.1 Pirkėjas visiškai atsako už informacijos, pateiktos užsakyme, atitikimą tikrovei ir prisiima atsakomybę už visas pasekmes, atsiradusias dėl jo pateiktos informacijos netikslumo.

5.2 Pardavėjui civilinė atsakomybė už nuostolius (žalą) yra taikoma tik tais atvejais, kai jie padaryti dėl pardavėjo ar jo darbuotojų tyčios ar didelio neatsargumo.

5.3 Nuostolių, kuriuos privalo atlyginti Pardavėjas, dydis apribojamas prekės (-ių), kurias užsakė Pirkėjas, kaina.

5.4 Pardavėjas neatlygina netiesioginių nuostolių (negautų pajamų ir pan.).

5.5 Pardavėjas neatsako už elektroninės parduotuvės veiklos sutrikimus, atsiradusius dėl gedimų tretiesiems asmenims priklausančiose sistemose, ryšio tinkluose, stotyse ar sutrikus trečiųjų asmenų paslaugų, kuriomis naudojasi elektroninė parduotuvėms, teikimui.

  1. Intelektinės nuosavybės apsauga

6.1 Prekių ar įmonių pavadinimai, nurodomi elektroninėje parduotuvėje, gali būti prekės ženklai ir tokiu atveju intelektinė nuosavybė į juos yra ginama teisės aktų nustatyta tvarka.

6.2 Elektroninės parduotuvės svetainės turinys yra UAB Emblika nuosavybė, saugoma įstatymų. Be raštiško sutikimo kopijuoti ar naudoti svetainę ar jos dalį draudžiama.

  1. Baigiamosios nuostatos

7.1 Pirkėjo ir pardavėjo santykiams, atsiradusiems perkant prekes elektroninėje parduotuvėje, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.2 Visi nesutarimai, kylantis tarp pirkėjo ir pardavėjo, sprendžiami derybų keliu, o jų neišsprendus – teisme Vilniaus mieste.

7.3 Visi klausimai, neaptarti šiose taisyklėse, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.